Persoonsgegevens die verwerkt worden
Ârati Touch Massage- Adem- en Ontdekkingspraktijk verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij geeft. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geslacht (m/v)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

NB.: gegevens die verwerkt worden voor Ârati Ruimte voor Groei en Bewustzijn, vallen onder Ârati Touch Massage- Adem- en Ontdekkingspraktijk.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Ârati Touch verwerkt in een enkel geval gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit kunnen ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zijn zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik je, indien nodig om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb
Ârati Touch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
  • Het afhandelen van je betaling
  • Het verzenden van mijn nieuwsbrief en die van Ârati Ruimte

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar
Ârati Touch zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om te kunnen doen waarvoor ik je gegevens nodig heb. De bewaartermijn is 7 jaar.

Delen met anderen

Ârati Touch deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal ze alleen verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als er bedrijven zijn die in opdracht van mij gegevens verwerken, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van joue gegevens. Ârati Touch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ârati Touch gebruikt nog geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naarÂ[email protected]Ârati-touch.nl. Ârati Touch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Ârati Touch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Â[email protected]Ârati-touch.nl.

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Ârati Touchkunt je mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Sikkelstraat 3

Postcode en plaats: 6532 VA Nijmegen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 55001521

Telefoonnummer: 0031640066052

E-mailadres: a[email protected]

X